Thailand Tourism Intelligence Center

สมัครรับจดหมายข่าว

ท่านสามารถสมัครรับจดหมายข่าวได้ง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และเลือกรับประเภทจดหมายข่าวที่ต้องการติดตาม ท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลผู้สมัคร
เลือกรับหมวดหมู่จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรายงานสถิติข้อมูลการท่องเที่ยว