Thailand Tourism Intelligence Center

image

TIC

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันจัดทำข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริการด้านท่องเที่ยว ปี 2561 ครั้งที่ 1
image

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันจัดทำข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริการด้านท่องเที่ยว ปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application – Thailand Tourism Directory เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นทางการของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลดิจิทัลที่เผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ รวมถึงมีกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ปัจจุบันมีข้อมูลที่ผ่านการ Verify แล้ว จำนวนกว่า 7,000 รายการ และมีจำนวนผู้เข้าชมข้อมูลมากกว่า 700,000 Pageviews/Unique session

โดยในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังขยายผลความร่วมมือไปยังหน่วยงานของรัฐ ต่าง ๆ ที่มีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมต่อการบูรณาการกับงานด้านการท่องเที่ยวได้ อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน/ท้องถิ่นต่าง ๆ ทางกระทรวง ฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ลงประสานในระดับพื้นที่โดยตรง ไปยังเจ้าของข้อมูลตัวจริงเสียงจริงเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการสปา ผู้ประกอบการนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ร้านอาหาร สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ มีปริมาณและคุณภาพของข้อมูลดิจิทัลที่พร้อมก้าวไปสู่การเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ (Tourism 4.0 Big Data) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูลดิจิทัลอย่างมีคุณภาพสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในฝั่งของ Demand Side และการใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างชาญฉลาด เพื่อการพัฒนาในส่วนของ Supply Side ในอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้อย่างแท้จริง และถ้าเราร่วมกันทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกไม่นานนัก พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ Big Data แห่งแรกและเดียวในประเทศ ที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในแง่ของ Process Improvement และในแง่ของ Data Quality

ในวาระโอกาสครั้งสำคัญวันนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการแข่งขันการทำข้อมูลดิจิทัลในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว ปีที่ผ่านมา (ปี 2560) เราแข่งขันกันเฉพาะกลุ่ม โดยมากจะเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ แต่ก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เท่านั้น ข้าราชการและพนักงานของรัฐในพื้นที่ ทั้งพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น ก็ได้เข้ามาร่วมกัน แต่ปีนี้กระทรวง ฯ เปิดกว้างกว่านั้น คือ ต้องการให้ทุกกลุ่มทุกคนทั่วทั้งประเทศมาร่วมแข่งขัน มาร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันกับเรา

กระทรวง ฯ ใช้ชื่อกิจกรรมว่า "การประกวดแข่งขันจัดทำข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561" ภายใต้แนวคิด "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย" กิจกรรมของเราในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1.กิจกรรมแข่งขันเล่าเรื่องราว (แข่งขันสร้าง Storytelling) แข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ไปสัมผัสมาแล้วอยากบอกต่อ ในรูปแบบของ Storytelling สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้

- ผู้ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ MacBook Pro

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล และกล้อง Nikon D7500

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล และกล้อง Fujifilm XA5

- รางวัลอื่น ๆ จะได้รับเกียรติบัตร และทุนท่องเที่ยว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ award.thailandtourismdirectory.go.th

2.กิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ (แข่งขันสร้าง Landmark) แข่งขันปักหมุดบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้

- ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร และ LED TV 55 นิ้ว

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตร และ Notebook 15.6 นิ้ว

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

รางวัลอื่น ๆ จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ award.thailandtourismdirectory.go.th

3. กิจกรรมแข่งขันสร้างเครือข่ายผู้จัดทำข้อมูลดิจิทัลในชุมชน/ท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม KPI จังหวัด (แข่งขันสร้าง Network) สำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้

- ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 35,000 บาท

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 15,000 บาท

- รางวัลอื่น ๆ จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ award.thailandtourismdirectory.go.th

สำหรับในเว็บไซต์ award.thailandtourismdirectory.go.th จะมีรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กติกาและเงื่อนไข รางวัล และการติดต่อกับศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ของกระทรวง ฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงยังมี Online Learning สำหรับแนะนำการเข้าใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแข่งขันในแต่ละกิจกรรม

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้ามาตรวจสอบข้อมูลของท่านเองใน Thailand Tourism Directory ทั้งทาง Website และ Mobile Application ต่อไปการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระทรวง ฯ จะอ้างอิงข้อมูลของท่านจาก Directory นี้ ท่านสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในกรณีที่พบว่าข้อมูลดิจิทัลของท่านไม่ถูกต้อง ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทาง Directory ผ่านหน้าจอของระบบ ท่านจะสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลกับทางกระทรวง ฯ ได้ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลของท่าน ขอให้ท่านติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ของกระทรวง ฯ หมายเลขติดต่อ 095 252 4861, 095 239 9934, Line id : motsdt, Facebook : tdtc – Thailand Digital Tourism Center เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ ฯ จะได้ให้การช่วยเหลือท่านต่อไป

WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ